Eksperci

PAWEŁ SENDROWSKI

PAWEŁ SENDROWSKI

Radca prawny, wspólnik zarządzający w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej.

Radca prawny, wspólnik zarządzający w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej. Specjalizuje się w kilku dziedzinach prawa: zamówienia publiczne (w tym zamówienia organizacji międzynarodowych), dyscyplina finansów publicznych, prawidłowe wydatkowanie środków z Unii Europejskiej, proces inwestycyjny, jak również wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju. Angażuje się w proces odbudowy Ukrainy przy wykorzystaniu środków pochodzących z organizacji międzynarodowych.

Z ramienia m.in.: Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Banku Gospodarstwa Krajowego, Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadził kontrolę postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, finansowanych ze środków zewnętrznych.

Jest autorem komentarzy: „Zamówienia tego samego rodzaju. Prawidłowe szacowanie wartości zamówienia” oraz „Procedury wydatkowania środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2014-2020”. Jest również autorem wielu publikacji z zakresu: zagranicznych zamówień, zielonych oraz zrównoważonych zamówień oraz zasad udzielania zamówień o wartości poniżej 130.000,00 zł netto (m.in. dla Wolters Kluwer).

Prowadzi liczne szkolenie m.in. z zakresu: prawa zamówień publicznych, zamówień organizacji międzynarodowych, zrównoważonego rozwoju (w tym zakresie współpracuje z Ministerstwem Rozwoju i Technologii, Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Wielkopolskim Funduszem Rozwoju oraz Wolters Kluwer).

Jest przewodniczącym Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego przy Słubicko – Kostrzyńskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Twórca portalu do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego „Asystent Postępowania”.

Jakub Świerczyński

Jakub Świerczyński

Radca prawny, kierownik działu procesowego, doradca restrukturyzacyjny (numer licencji 1058).

Radca prawny, doradca restrukturyzacyjny (numer licencji 1058), kierownik działu prawnego w kancelarii Wielkopolska Grupa Prawnicza Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy Sp. k. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, a także studiów podyplomowych Podatki i Skarbowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów z branży biotechnologicznej w zakresie przepisów o gospodarowaniu odpadami i zasad gospodarki obiegu zamkniętego. Doradza podmiotom z zakresu usług transportowych i logistycznych w kwestii wymagań środowiskowych i elektromobilności. Dla wiodącego dewelopera biznesowego brał udział jako audytor w procesie inwestycyjnym BTS dla inwestycji na terenie całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i zasad zrównoważonego rozwoju.

Na co dzień zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego jak i klientów indywidualnych. Przede wszystkim w kwestiach cywilnoprawnych, prawa ochrony środowiska, prawa pracy, prawa handlowego czy też upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Agata Miryn - Sienkiewicz

Agata Miryn - Sienkiewicz

Założycielka firmy szkoleniowo-konsultacyjnej Next Good Thing

Założycielka firmy szkoleniowo-konsultacyjnej Next Good Thing w obszarze wdrażania strategii biznesowych oraz projektowych gospodarki obiegu zamkniętego ze szczególnym nastawieniem na innowacje. Prowadzę od kilku lat warsztaty strategiczno-kreatywne, procesy wypracowywania innowacji, procesy konsultingowe w obszarze wypracowania rozwiązań cyrkularnych i zielonej transformacji. Jestem certyfikowanym moderatorem Design Thinking. Ukończyłam zamknięty program Ellen MacArthur Foundation From Linear To Circular 2021. Inicjatorka i koordynatorka raportu "Odpady od nowa - jak radzimy sobie ze śmieciami i nieużywanymi rzeczami w naszych domach".

Z wieloletnim doświadczeniem w marketingu agencyjnym (Agencja K2). Pracowałam jako Marketing&Strategy Manager dla start-up'u z obszaru upcyklingu Deko Eko (dekoeko.com). Zostałam wyróżniona jako jedna z 10 Liderek Zrównoważonego Rozwoju przez Forbes Woman Polska 2022.

Z wykształcenia ekonomistka (Szkoła Główna Handlowa).

Bartosz Sierżęga

Bartosz Sierżęga

Prezes Ekowitryna sp. z o.o

mgr inż. Bartosz Sierżęga- Doktoryzuje się w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym, ukończył kierunek Inżynieria Środowiska. Karierę zaczynał od projektowania i realizacji systemów grzewczych i wentylacyjnych opartych na odnawialnych źródłach energii. Następnie współzałożył Grupę Ekopro gdzie swoje doświadczenie poszerzył o recykling, ekologistykę i funkcjonowanie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

Zajmuje się tworzeniem zrównoważonych strategii rozwoju firm (CSR i ESG), zapewniając im wdrożenie rozwiązań pod kątem gospodarowania odpadami i opakowaniami (ROP) oraz projektując rozwiązania ograniczające zapotrzebowanie energetyczne, wodne oraz zmniejszające emisję zanieczyszczeń oraz skracających łańcuchy dostaw.

Kompleksowo wdraża model GOZ w przedsiębiorstwach i redukuje ich ślad węglowy przybliżając organizacje do zrównoważonego rozwoju oraz przygotowując na realizację dzisiejszych obowiązków środowiskowych np. w obrębie BDO i KOBiZE oraz przyszłych wyzwań takich jak raportowanie ESG.

Prezes Ekowitryna sp. z o.o., Audytor wewnętrzny ISO 9001 oraz ISO 14001. Współzałożyciel Grupy EKOPRO sp. z o.o., Ekspert Czystszej Produkcji, Ekspert Climate Leadership

Daria Sierżęga

Daria Sierżęga

Specjalistka ds. ochrony środowiska.

Ukończyła bezpieczeństwo narodowe w specjalizacji zarządzenie kryzysowe w ochronie środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze klientów indywidualnych oraz mikro i dużych firm w zakresie systemu BDO i KOBiZE. Jest Ekspertem Stowarzyszenia „Polski Ruch Czystszej Produkcji”.

Doświadczenie zdobyte podczas przeprowadzanych szkoleń, audytów wewnętrznych z powodzeniem wykorzystuje dziś pomagając firmom odnaleźć się w stale zmieniających się realiach ochrony środowiska.

KONRAD JAŚKOWIAK

KONRAD JAŚKOWIAK

Kierownik działu sprzedaży i marketingu.

Kierownik działu sprzedaży i marketingu w kancelarii Wielkopolska Grupa Prawnicza, specjalista ds. rekrutacji w projekcie „Przedsiębiorcy kompetentni w GOZ”. Ukończył Akademię Humanistyczno – Ekonomiczną w Łodzi ze specjalnością administracja publiczna i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze specjalnością stosunki międzynarodowe.

Jest także absolwentem studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na kierunku zarządzanie kadrami. Praktykę menadżerską zawdzięcza pracy w firmach o zasięgu ogólnopolskim. Posiada długoletnie doświadczenie m.in. w branży reklamowej i wydawnictwie Wolters Kluwer sp. z o.o. W sprzedaży B2B i B2P aktywnie od 2004 roku.

W ramach działania 1.3 POWER, realizował takie projekty jak „Zagraniczne Zamówienia Publiczne w Twojej firmie”, „Zamówienia Publiczne w Twoje Firmie”, „Akademia Zamówień Publicznych”, „Otwórz się na Zamówienia Publiczne” i „Przepis na Rozwój – Zamówienia Publiczne dostępne dla wszystkich”. Projekty szkoleniowo - doradcze były skierowane do sektora MMŚP.

Współautor raportu dla Ministerstwa Rozwoju i Technologii: „Doświadczenia polskich firm w realizacji zamówień organizacji międzynarodowych – 25 PRZYPADKÓW SUKCESU!”. Swoją wiedzą dzieli się licznych spotkaniach i webinariach. Prywatnie miłośnik historii z okresu Rzeczpospolitej Obojga Narodów i Polskiej Marynarki Wojennej w latach 1918-1945.

MONIKA KAMOLA

MONIKA KAMOLA

Kierownik działu projektowego.

Kierownik działu projektowego w kancelarii Wielkopolska Grupa Prawnicza, specjalista ds. rekrutacji w projekcie „Przedsiębiorcy kompetentni w GOZ”. Absolwentka europeistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Od roku 2012 zajmuje się realizacją projektów finansowanych ze środków unijnych. Z sukcesem zrealizowała kluczowe projekty kancelarii skierowane dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, w ramach których udzielano przedsiębiorcom pomocy de minimis. W realizowanych projektach szkoleniowo - doradczych udało się objąć wsparciem ponad tysiąc firm i ich pracowników.

Zajmuje się również analizą wniosków o płatność w ramach współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

OLGA KAŹMIERCZAK

OLGA KAŹMIERCZAK

Koordynator merytoryczny projektu.

Kierownik administracji w kancelarii Wielkopolska Grupa Prawnicza, specjalista ds. rekrutacji w projekcie „Przedsiębiorcy kompetentni w GOZ” oraz koordynator projektu w Centrum Zamówień Publicznych.

Ukończyła studia magisterskie ze specjalizacją Socjologia - stosunki pracy w przedsiębiorstwie na Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.

Zajmuje się obsługą projektów unijnych, obsługą klientów oraz sprawami księgowo-kadrowymi. Pracuje nad przygotowaniem dokumentacji projektowej, organizacją biura projektu oraz realizacją wszelkich działań w ramach projektu Cyfrowy Rynek zamówień publicznych dla obywateli i przedsiębiorców. Współautorka raportu dla Ministerstwa Rozwoju i Technologii: „Doświadczenia polskich firm w realizacji zamówień organizacji międzynarodowych – 25 PRZYPADKÓW SUKCESU!”.

RAFAŁ CEBULSKI

RAFAŁ CEBULSKI

Doradca ds. sprzedaży.

Doradca ds. sprzedaży. Ukończył gospodarkę przestrzenną na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. W Wielkopolskiej Grupie Prawniczej pełni funkcję doradcy ds. sprzedaży.

Odpowiada za obsługę projektów oraz realizowanie kampanii marketingowych kancelarii. W ramach działania 1.3 POWER, realizował takie projekty jak „Zagraniczne Zamówienia Publiczne w Twojej firmie”, „Akademia Zamówień Publicznych”, „Otwórz się na Zamówienia Publiczne” i „Przepis na Rozwój – Zamówienia Publiczne dostępne dla wszystkich”.

Współautor raportu dla Ministerstwa Rozwoju i Technologii: „Doświadczenia polskich firm w realizacji zamówień organizacji międzynarodowych – 25 PRZYPADKÓW SUKCESU!”. Miłośnik kina, sportu i nowoczesnych technologii.

Zgłoś swój udział

Pomożemy Ci w formalnościach związanych z uzyskaniem wsparcia szkoleniowo-doradczego!

Sprawdź, jakie to proste!

Dostępność cyfrowa