Aktualności

Nowy regulamin rekrutacji

Nowy regulamin rekrutacji

25 maja 2024 r. wszedł w życie akt wykonawczy: Zmiana rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021-2027; Dz.U.2024.784. W związku z powyższym zmianie uległy formularze zgłoszeniowe oraz regulamin projektu.

Pobierz dokument
Dni Otwarte Funduszy Europejskich!

Dni Otwarte Funduszy Europejskich!

GOZ to koncepcja gospodarcza, w której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane. Idea ta uwzględnia wszystkie etapy cyklu życia produktu, zaczynając od jego projektowania, przez produkcję, konsumpcję, zbieranie jako odpadu, aż do jego zagospodarowania.

Czytaj dalej
Gospodarka obiegu zamkniętego, a rynek zamówień publicznych ONZ

Gospodarka obiegu zamkniętego, a rynek zamówień publicznych ONZ

Bardzo ważnym aspektem modelu Gospodarki Obiegu Zamkniętego jest obszar zamówień publicznych, w tym zamówień organizacji międzynarodowych takich jak np. Organizacje Narodów Zjednoczonych – ONZ. Wskazują na to m.in. przeprowadzone we wrześniu 2022 roku badania i opisujący je artykuł The Procurement Agenda for the Transition to a Circular Economy autorstwa Marzen A. Al-Sinan oraz Abdulaziz A. Bubshait.

Czytaj dalej
Gospodarka Obiegu Zamkniętego – Nowy rozdział dla przedsiębiorców i środowiska

Gospodarka Obiegu Zamkniętego – Nowy rozdział dla przedsiębiorców i środowiska

Gospodarka Obiegu Zamkniętego – Nowy rozdział dla przedsiębiorców i środowiska W poprzedniej publikacji dotyczącej Gospodarki Obiegu Zamkniętego opisane zostały przykładowe rozwiązania i ogólne założenia tego znacznie odbiegającego od gospodarki liniowej systemu. Tekst poniższy w szerszej perspektywie opisze nie tylko samą gospodarkę cyrkularną, ale także rolę organizacji międzynarodowych w jej kreowaniu i implementacji.

Czytaj dalej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się w sposób ciągły – skontaktuj się z nami!

Terminy najbliższych szkoleń są dostępne na stronie gównej!

Dostępność cyfrowa